2009/10

AVTORJI

Kot lansko leto, se letos tudi nekateri nismo udeležili tabora. Tako smo se vključili v ljubjlansko skupino. V šoli smo se dobivali popoldan. Delavnik je povprečno trajal 3 ure, vendar smo delali tudi doma. Naša skupina je morala oblikovati in nadgraditi šolsko spletno stran taborov.

Skupino sestavljava:

Mentor: prof. Klemen Bajec