2008/09

AVTORJI

Nekateri se iz različnih razlogov nismo udeležili tabora. Razdeljeni v skupine smo v Ljubljani opravljali različne naloge. Naloga naše skupine je bila izdelati spletno stran.

Skupino sestavljamo dijaki:

Mentor: prof. Klemen Bajec