2007/08

Anketiranje starejših Ormožanov.


Pili smo brezalkoholne ˝koktajle˝.


Eksperimenti iz biologije.


Večerna zabava.


Tudi prof. Prus se je oridružil plesni skupini.


Ples v Vinski kleti.